Kvinnofällor

Feminism har blivit ett modeord som inte alltid används korrekt. I sociala medier används ordet flitigt och det är på så vis lätt att snabbt sprida olika budskap. Feminismen är bra för att öka jämställdheten, minska klyftorna mellan män och kvinnor samt för att rucka på de traditionella könsrollerna. Det sorgliga är att det fortfarande, i dagens moderna samhälle, finns kvinnofällor som många inte tänker på.

Utbildning är viktigt så glöm inte att anmäla dig till högskoleprovet 2020 – sista anmälningsdatum är 3 februari för vårens prov och 1 september för höstens prov. Utbildning behövs på många olika plan för att undvika att dagens kvinnor ofrivilligt hamnar i olika slags kvinnofällor. Det finns ett antal ekonomiska fällor som är lätta att hamna i.

En vanlig kvinnofälla

Även i en helt normal och sund relation finns kvinnofällor som man inte alltid tänker på. Partnern kan vara helt underbar och paret turas om med hushållets olika sysslor eller hjälps åt. Paret har också ett sparande för framtiden tillsammans, men eftersom kvinnan i det här fallet tjänar något mindre än mannen kan hon inte heller spara lika mycket. Utöver detta har mannen på grund av sitt löneläge en högre tjänstepension och kanske till och med ett eget sparande.

Båda vill att förhållandet ska vara jämlikt och att de ska dela på de gemensamma kostnaderna för maten, boendet och övriga utgifter. Kvinnan får då mindre pengar över till att lägga på sitt eget personliga sparande. Detta är inget som paret tänker på då de i deras tycke lever jämställt.

Efter ett tag får de barn och eftersom mannen tjänar mer skulle hushållet då förlora på att mannen tar den längsta föräldraledigheten, så därför tar kvinnan mammaledigt och mannen skriver över en del av sina pappadagar till henne. Hon kanske går ner i tid på arbetet efter mammaledigheten, och det är oftast hon som är hemma med sjukt barn. Men de är fortfarande jämlika eftersom de har kommit överens om att göra så här för att hushållet ska gå runt.

Sedan kommer dagen som får världen att stanna. Paret slutar att vara ett par. De går isär för att mannen träffar en ny och huset kvinnan ärvde som de via giftermål nu äger gemensamt ska delas. Kvinnan har på grund av sin lägre inkomst inte råd att köpa ut mannen, så hon får flytta ut själv medan han bor kvar med sin nya partner. Nu ska hon försörja sig själv, pensionsspara och samtidigt vara deltidsmamma. Inför sin ålders höst har hon inte hunnit få ihop lika mycket pension eller ett lika stort sparkapital som mannen, och det kan bli väldigt knapert för henne.

Vad kan göras?

Ett sätt att jämna ut detta så att det inte blir samma ekonomiska klyftor är att den som tjänar mer faktiskt betalar mer. Att paret ser till att den som tjänar minst faktiskt har ett högre sparande än den som tjänar mest, just för att säkerställa försörjningen och pensionen på äldre dagar. Att skriva ärvd egendom som personlig egendom istället för gemensam är också att skydda sina tillgångar.

Det man tror är jämlikt är inte alltid det.

Feministisk aktivism – Starta en studiecirkel

Den feministiska kampen slutar aldrig. Den finns överallt omkring oss, både på internet, i politiken, på jobbet och i skolan. Den kan dock vara svår att känna igen och stötta om man inte är tillräckligt insatt i vad feminism är och hur den bedrivs. På internet finns det en otroligt stor mängd information om feminism. Det finns hela hemsidor dedikerade till ämnet, likt den här. På sociala medier och i olika forum diskuteras ämnet livligt dagligen. Nackdelen med internet och forum är att diskussionerna lätt stannar där och man glömmer ta med sig feminismen in i det verkliga livet. Vill man göra något konkret för att ändra på detta kan man starta en förening eller studiecirkel och ha regelbundna feministiska möten irl.

Starta en studiecirkel

Hos ABF kan man enkelt starta en studiecirkel helt gratis. De hjälper en att komma igång och kan även bidra med möteslokal samt kurslitteratur. Allt detta helt utan kostnad. Det enda som krävs är att man är minst tre personer, möts minst tre gånger och har en sammanlagd studietid på 9×45 minuter. Det är ett utmärkt sätt att börja bedriva sin aktivism.

Nå ut till fler deltagare

Deltagare till studiecirkeln hittar man lättast på feministiska forum eller i feministiska facebook-grupper. Gruppen kan vara hur stor eller liten som helst. För att enkelt kommunicera med deltagarna är ungapped.se en utmärkt tjänst. Det är en plattform där man kan skicka nyhetsbrev, inbjudningar till kommande möten och skapa anmälningsformulär. Det bästa är att man kan testa på den helt gratis. Det är en perfekt tjänst för att på ett smidigt sätt nå ut till alla kursdeltagare samtidigt.

Här kan man formulera allt från enkla ändringar såsom ett möte som ändrat tid, till långa nyhetsbrev. Starta gärna ett feministiskt nyhetsbrev där ni sammanfattar vad som hänt på det senaste mötet, berättar om vad som kommer hända i framtiden samt vad som hänt runt om i världen. Nyhetsbrevet kan ha hur många prenumeranter som helst, vilket gör att även de som inte har möjlighet att ta sig till de fysiska träffarna kan vara delaktiga.

Första mötet

Inför varje möte bör man ha en tydlig plan och agenda. Ett exempel för det första mötet kan vara en presentationsrunda där alla får berätta lite om sig själva, vad de kan om feminism och hur de önskar bedriva den feministiska kampen. Sedan kan ni tillsammans planera de kommande träffarna. Gästföreläsare, planera demonstrationer och att lära sig feministiskt självförsvar är bara några exempel på olika aktiviteter man kan göra. Passa även på att utbilda om och diskutera olika feministiska ikoner. Både historiska ikoner som Frida Kahlo och nutida så som Kajsa Ekis Ekman. Läs deras texter ihop och diskutera utifrån det hur man kan applicera feministiskt tänk i det vardagliga livet.

Hållbart feministiskt mode

Att vara feminist innebär att man är för jämställdhet, kämpar för kvinnors rättigheter och är en god medsyster. Det i sin tur innebär att man är villig att både kämpa och offra något för att alla kvinnor i världen ska ha en chans till ett drägligt liv. Just detta talas det nu mycket om i modevärlden, och vi konsumenter har en god chans att skapa stora förändringar.

Undvik fast fashion

Många stora klädkedjor syr sina kläder i fattiga länder, till exempel Bangladesh. Majoriteten av de som arbetar i textilindustrin där, är kvinnor och barn. De tjänar knappt tillräckligt för att överleva och försörja sin familj. Samtidigt kan vi köpa kläderna billigare än någonsin, och byta ut dem innan vi knappt har hunnit använda dem. Detta har fått nyordet ”fast fashion” och är väldigt omdiskuterat just nu. De snabba vändningarna i modevärldens trender gör att kläder slängs innan de ens hinner användas eller säljas. Detta är förstås en stor fara för klimatet. Vi behöver ställa mer krav på stora företag så att de betalar ut skäliga löner, sänker massproduktionen och ser till att alla deras anställda kan leva ett drägligt liv. För att göra detta måste vi bevisa att vi är villiga att betala mer för att få bättre kvalitet. En undersökning från 2017 visade till exempel på att ett plagg från H&M endast skulle behöva höjas med 5:- för att arbetarna som tillverkar dem ska få en skälig lön.

Ekologiskt och hållbart

Även i skönhetsindustrin är det viktigt att köpa ekologiskt och hållbara produkter. Också här finns det en stor risk för de kvinnor som arbetar i industrierna. När produkterna är för billiga kan det innebära att de som arbetar med att producera dem får i sig farliga gifter och får för dåligt betalt. Välj alltid produkter med naturliga ingredienser och från pålitliga märken. Till exempel hårvård från Lanza som säljs på Beautystore. De innehåller naturliga ingredienser och har funnits i över 40 år. I sitt sortiment har de alla hårprodukter man kan tänkas behöva, och frisörer världen över rekommenderar dem och har dem som sitt förstahandsval.

Det kan till en början kännas som en stor omställning att alltid kolla upp märken på förhand för att se om de är reko eller inte. Men man lär sig snabbt och man mår så mycket bättre i sig själv när man kan vara stolt över de val man gör i livet. Vi lever idag i ett samhälle där det konsumeras alldeles för mycket. Samtidigt kan samhället inte gå runt utan konsumtion. Ingen kan rädda världen helt ensam, men genom att göra medvetna val och alltid köpa rättvisa produkter så kan vi tillsammans skapa en värld som är trygg att leva i för alla.

Feminism och genusvetenskap

Genusvetenskap lyfter fram kunskap om hur kön formas av omgivningen. Genusvetenskapen analyserar hur manligt och kvinnligt konstrueras av samhällets förväntningar och krav.

Ordet genus betyder socialt kön och används för att se vad som formar manligt och kvinnligt beteende. Redan som barn behandlas pojkar och flickor annorlunda. Flickor får beröm för att de är söta i sina rosa klänningar medan pojkar uppmuntras att vara tuffa och ta för sig. Ett födelsedagskalas för en pojke har ofta ett aktivt tema med tuffa lekar medan flickor uppmuntras att vara försiktiga med sina fina klänningar. För att undvika ett alltför könsstereotypt barnkalas är det därför viktigt att tänka till. Välj gärna neutrala färger och teman på kalaset. På Barnkalaset.se hittar du allt för ett lyckat barnkalas.

Vad studeras inom genusvetenskapen?

Genusvetenskapen studerar vilken betydelse genus har i människors liv. Bland annat belyses maktrelationer i förhållande till kön. Även andra faktorer som klass, sexualitet och ålder studeras för att förstå sambandet mellan makt och genus. Genusvetenskap är även ett samlingsnamn för flera forskningsinriktningar:

  • Kvinnlighet
  • Maskulinitet
  • Intersektionalitet
  • Queer
  • Jämställdhet

Frågor inom genusforskning

Exempel på frågor som studeras inom genusforskningen är bland annat hur kvinnor och mäns liv påverkas av politiska beslut. Den handlar också om hur kvinnor och mäns livsvillkor ser ut i olika länder och om män och kvinnor är lika inför lagen. Genusvetenskapen forskar även om livsvillkoren för de personer som inte identifierar sig som man eller kvinna.

Forskningsfältet inom genusvetenskapen är med andra ord mycket brett och har sin grund i många års feministisk forskning. Den är även tvärvetenskaplig och spänner över andra ämnesområden som bland annat historia, statsvetenskap och juridik. Genusvetenskapen har ett kritiskt perspektiv och lyfter fram hur könet har stor betydelse i sammanhang där det tidigare har varit osynligt. Det kan handla om hur förskolepersonal omedvetet behandlar pojkar och flickor annorlunda. Det kan också handla om hur marknadsföringen av teknikutbildningar utformas på ett sätt som tilltalar män mer än kvinnor.

Jämställdhet är en central fråga inom genusforskningen och belyser t.ex löneskillnader mellan män och kvinnor samt flickors möjligheter till utbildning över hela världen. Frågan om hur biståndspengar fördelas mellan män och kvinnor och om tillgången till preventivmedel är andra viktiga frågor för genusvetenskapen.

Intersektionalitet inom genusvetenskapen

Intersektionalitet innebär att flera sociala identiteter överlappar varandra. Intersektionalitet beskriver hur makt och ojämlikhet sammanflätas med olika sociala identiteter. De sociala identiteterna består av genus, sexualitet, ålder, klass, funktionsvariation och etnicitet. Studier inom intersektionalitet visar hur olika sociala identiteter samverkar och påverkar maktrelationer i samhället. Med det intersektionella synsättet ses exempelvis kvinnor aldrig enbart som kvinnor utan även etnicitet, ålder, sexualitet o.s.v. måste vägas in. Människors identitet och villkor formas därför inte bara utifrån kön utan även utifrån vilken socialgrupp de tillhör eller vilken sexuell läggning de har.

Alla människor formas utifrån det sammanhang de växer upp i. Genusvetenskapen vill göra sammanhangen tydliga för att undvika förtryck och diskriminering.

Kvinnliga rättigheter behöver ständigt försvaras

Även om kampen för kvinnors rättigheter har vunnit många segrar finns det fortfarande mycket kvar att kämpa för. Bland annat handlar den fortsatta kampen om att bekämpa en tillbakagång gällande jämställdhet mellan könen eftersom det finns de som tycker att kvinnor har fått ta för mycket plats i samhället.

När barnen kommer brukar jämställdheten minska eftersom kvinnor fortfarande är de som tar ut den största delen av föräldraledigheten. Här gäller det med andra ord att tänka om och låta pappan vara hemma mer med barnen. Även pappor brukar uppskatta promenader och joggingrundor. Genom att köpa en barnvagn i hög kvalitet hos Britax eller en joggingvagn för sköna löparrundor blir föräldraledigheten en härlig tid med långa promenader och löprundor.

Ständig kamp för att bibehålla rättigheter

Runt om i världen tjänar fortfarande kvinnor ofta mindre än en man trots att hon utför samma typ av arbete. Även i Sverige pågår fortfarande kampen om lika lön för kvinnor och män. Tyvärr har andelen män som kallar sig feminister minskat vilket kan göra det svårare att få gehör för jämställdhet mellan könen. Därför är det nu extra viktigt att kvinnliga feminister arbetar hårt för att bibehålla och öka jämställdheten i samhället.

Att arbeta för ökad jämställdhet mellan könen kan ske på många olika sätt. Exempelvis anordnas det feministisk filmfestival för att visa filmer som regisseras av kvinnor. Skälet till att det behövs en feministisk filmfestival är för att männen är i klar majoritet som filmregissörer.

Svåra förhållanden för flickor i världen

Sverige hör till ett av de länder som har kommit långt med jämställdhet mellan könen men runt om i världen ser det inte lika bra ut. I många länder får flickor ingen eller en kort utbildning och i vissa kulturer gifts flickor bort när de fortfarande är barn. I en del kulturer anses flickor vara mindre värda än pojkar och flickfoster aborteras därför bort vilket har lett till ett mansöverskott i vissa länder.

Hårt klimat på nätet

Debattklimatet på sociala medier kan ibland vara hårt och därför är det viktigt att omge sig med rätt människor och hitta inspiration. Det är bra att ha förebilder som ger kraft och mod i jobbiga situationer med hat och hot på nätet. Det är viktigt att feministerna på nätet inte tystnar utan istället stöttar varandra. Kom ihåg att alltid polisanmäla hat och hot eftersom det är ett brott.

Kampen mot ett jämställt samhälle fortsätter och de framsteg som har gjorts i Sverige de senaste hundra åren är mycket bra men kan tyvärr inte tas för givna. Varje generation kvinnor måste fortsätta att hävda sin rätt och kvinnor över hela världen behöver få större rättigheter till utbildning och samma möjligheter som män.

En kurs i genus?

Feminism – lika värde och rättigheter för kvinnor. Så långt är man överens om definitionen av feminism, men feminismen har många olika inriktningar och värderingar även om grundtanken är densamma. Sedan början av 1900-talet då ordet feminism första gången myntades har rörelsen växt sig starkare och starkare och gett kvinnor möjligheter de bara kunnat drömma om tidigare.

Kön – en social konstruktion

I slutet av 1960-talet kom begreppet feminism att bli allt starkare och de ojämlika villkor som så länge fått råda ifrågasattes starkt av kvinnor, men det fanns även män som kämpade för att kvinnor skulle räknas som en egen, autonom individ, fri från mannens kontroll. Under den här tiden inom feminismen kom också könet att ses som en social konstruktion, d.v.s att samhället formade och cementerade könsroller. En man var mallen och ansågs vara en fullständig människa medan kvinnan sågs som en ofullständig varelse i behov av mannens godkännande och skulle godtyckligt rätta sig efter de förväntningar samhället hade på henne. Man ansåg att både män och kvinnor upprätthöll könsroller och därav blev förändring svår att genomföra utan att gå in och fullständigt riva ner alla roller som tilldelades främst kvinnan men också mannen.

I dag finns fortfarande uppfattningen inom vissa grenar av feminismen att könet är en social konstruktion och omöjliggör en naturlig utveckling där kvinnan tillåts upptäcka alla delar av sig själv. Inom andra delar av feminismen förkastas den här teorin men i stort sätt är den rådande inom de flesta olika grenar av feminismen. Det pågår ett ständigt arbete att uppmärksamma beteenden skapade utifrån ett patriarkalt samhälle.

Kurs eller utbildning

Det går att läsa om feminismens historia, olika synsätt inom feminismen och genus på de flesta högskolor och universitet i dag. Oavsett om du vill läsa en enstaka kurs eller så småningom djupdyka i genusforskning finns studier inom det här området tillgängligt på i stort sett alla lärosäten i Sverige. Det finns möjlighet till yrken där du får använda dig av din kompetens efter avslutad kurs eller utbildning och det bedrivs även forskning relevant i dag och för framtiden. Om du går i tankarna att börja studera eller redan har kommit in på en kurs eller utbildning är det bara att börja söka bland begagnad kurslitteratur och ta del av lärorik och intressant information.

Om du inte är intresserad av att arbeta med exempelvis genusfrågor är en kurs väl värd att läsa ändå, för personlig utveckling och en ökad förståelse för kvinnors livssituation genom tiderna och i dag. Det är en ögonöppnare för de orättvisor som fortfarande råder i världen och med ett par genusglasögon på dig genomskådar du snabbare de olika roller som tilldelas främst kvinnor men också män. För din egen del kanske du blir medveten om att du har förväntningar på dig utifrån ditt kön och möjligtvis att du även hjälper till att upprätthålla osunda värderingar och trötta könsroller.

Lev ett mansfritt liv

Ryktet säger att alla feminister hatar män. Detta är såklart inte sant, det finns ingen anledning till att gå runt och hata alla män som individuella individer. Däremot kan man tycka illa om patriarkatet och den skeva obalans som finns mellan män och kvinnor. Trots att vi kommit en bit in på 2000-talet så ses fortfarande män som mäktigare än kvinnor, och kvinnor tvingas vara rädda för män på grund av deras våld. Därför är det kanske inte särskilt konstigt när många feminister väljer att ta avstånd från män och leva ett så mansfritt liv som möjligt. Men går det att leva ett liv helt fritt från män, och går det att ändra sin sexuella läggning för att slippa män i sitt liv?

Starta ett liv utan män

Det går förstås inte att välja bort män helt ur sitt liv så länge man inte flyttar långt ut i skogen dit ingen människa någonsin tar sig. Men man kan undvika att ha nära relationer till män och istället utveckla sina relationer till andra kvinnor. Många kvinnor kommer ut som lesbiska sent i livet för att de varit så inrutade i heteronormen och aldrig ens funderat över sin läggning. När de sedan aktivt väljer att ta bort män ur sitt liv och ersätta dem med fler kvinnliga relationer så dyker främmande känslor upp. Att vara lesbisk kan vara en väg ut från destruktiva förhållanden och istället få njuta av livet på bästa sätt tillsammans med en annan kvinna.

Ta hand om dig själv

Självklart måste man inte vara homosexuell bara för att kunna välja bort män ur sitt liv. Ingenting säger att man måste ha en romantisk relation med en livspartner, det går lika bra att fylla livet med goda vänner istället. Den sexuella njutningen kan man antingen få genom att använda en sexleksak och njuta för sig själv, eller tillfälliga romantiska förbindelser utan krav på relation. Män har i alla tider valt att ha flera sexuella relationer samtidigt, och varit snabba på att kasta bort dem när de har tröttnat. Så varför skulle inte kvinnor kunna göra samma sak nu?

Att utforska din egen vilja och sexuella njutning utan en manlig partner är en stor del i att börja leva mansfritt. Ens lustar och syn på sexualitet kan ändras helt när den manliga blicken inte längre finns med i bilden. Många sexologer och andra experter rekommenderas just detta till kvinnor som har problem med bristande sexlust. Problemet är oftast att kvinnan inte tänder på en specifik person längre och därför inte känner någon lust. Men när man som kvinna lär sig att känna lust på egen hand, utan att ha en man kopplad till den, så kan hela sexualiteten förändras till det bättre.

Hur en sann feminist ser ut

Det har diskuterats här förut, men är ett ämne som är värt att ta upp många gånger. Bilden av hur en riktig feminist ser ut är nämligen väldigt snäv och mycket begränsande. En sann feminist kan se ut precis hur som helst. Det kan vara den lilla tanten med blommig klänning och permanentat hår likväl som den sminkade och blonderade unga kvinnan i kortkort och högklackat. Visst kan utseende och åsikter många gånger gå hand i hand, men i det här fallet kan det också tolkas på många sätt. Osminkad och med orakade armhålor och ilsket hår må vara den klassiska bilden av en feminist och kan representera att man vägrar att underordna sig de normer om ”snygghet” som råder. Men feminismen kan också tolkas som att varje person, kvinna och man, ska ha rätt att se ut som den själv vill. Det ska inte per automatik ses som något ”fult” eller fel om en liten tjej faktiskt vill gå i rosa prinsessklänningar och likadant ska man inte tro att en kvinna inte är feminist bara för att hon har sminkat sig med eyeliner, puder, mascara och förföriskt rosa läppar. Det behöver inte alls betyda att hon anpassat sig för den manliga blicken, utan det kan vara ett medvetet drag från en väl insatt feminist. Precis som i andra sammanhang ska man inte döma hunden efter håren.

Vår bild av hur en feminist ser ut är dessutom extremt snäv och fördomsfull, då den för den flesta i slutändan ändå handlar om en svensk, vit kvinna. Men feminister finns över hela världen och från hela världen, i alla åldrar, storlekar, utseenden och kön.

Här är några kvinnor som vi kan inspireras av i dag, ingen av dem ser ut som den stereotypa feministen:

  • Frida Kahlo är den mexikanska konstnären som levde under första halvan av 1900-talet. Hon klädde sig i uppseendeväckande klänningar och smycken, dekorerade håret med blommor och hade delvis ihopväxta ögonbryn – vilket gav hennes utseende sin specifika karaktär.
  • Jeanne d’Arc är kvinnan som gick mot alla normer och regler och som hellre dök upp i rustning är långklänning.
  • Malala Yousafzai är tjejen som i protesterade mot talibanernas förbud för flickor att gå i skola. Klädd i slöja och traditionella kläder stod hon upp för sig själv och andra flickor, trots att det höll på att kosta henne livet.

Bland årets kvinnor finns några andra som kan inspirera:

Mia Skäringer Lázár, Nalin Pekgul, Nour El Refai, Birgitta Ohlsson, Antje Jackelén, Magda Gad och varför inte Marie Mandelmann i sina uppsatta flätor och bekväma kläder. Det går aldrig att veta utifrån utseendet om någon är en feminist eller inte. Världen är helt enkelt inte så tydlig eller så svartvit.

Feminister kan också vara fåfänga!

Det behöver inte alls vara så att bara för att man är feminist så rakar man sig inte under armarna, på benen, bryr sig om hur man klär sig eller gillar att fixa sig. Feminism handlar om något helt annat men många i samhället, särskilt män, har problem med att förstå det här. Feminism är en ideologi som säger att män och kvinnor har samma värde och rätt till samma förutsättningar i livet. Från en feminist till en annan kommer i det här inlägget tips på vad man kan göra för att unna sig själv något. Kampen om ett rättvist samhälle är tungt och jobbigt, därför kan det vara bra om man sköter om sig själv lite extra ibland.

Fixa håret och bli lite ompysslad

Det är alltid härligt att fixa till sig i håret. Det är något som inte behöver kosta mycket, men det kan göra så att det känns som en stor skillnad. Man kan enkelt shoppa hem egna produkter online från Nordichair.com, eller så kan man gå till en frisör och bli riktigt ompysslad. Bara för att man är feminist behöver inte håret se ut som Svinto.

Åk iväg med tjejkompisarna på spa

Egentid med dina bästa vänner är som balsam för själen. Åk iväg tillsammans och blir riktigt bortskämda på ett spa. Man behöver inte betala särskilt mycket om man åker när det är lågsäsong. Dock kan det ju kosta lite mer om man vill beställa några behandlingar. Annars är det bara att man packar ner några flaskor bubbel och sedan stänger av mobilen för en helg. Det är inte svårare än så. Ge detta som förslag till dina vänner och du kommer se att det är en idé som uppskattas av alla!

Unna dig själv en spa-behandling

Det kanske är en massage eller ansiktsbehandling som du skulle behöva just nu. Så varför inte unna dig en sådan? Det är viktigt med beröring för många anledningar. Bland annat så ökar det hormonet som gör att vi känner oss glada, samtidigt så gör det att blodcirkulationen ökar. Det här är även bra om det är så att man känner sig stressad i och med att man ständigt måste försvara sina rättigheter, och en massage eller behandling kan ge avslappning för en stund. Under den tiden som du faktiskt slappnar av så kan din kropp få tid att återhämta sig.

Träna om det får dig att må bra

Nästan alla mår bra av att träna och röra på sig. Dock kan det skilja väldigt mycket när det kommer till vilken sorts träning som man gillar. Det finns många hälsofördelar med att man tränar regelbundet och detta är något som alla borde göra oavsett kön.

Könskvotering

Ett ämne som ofta blossar upp i såväl politiska debatter som över middagsbordet med släkt och vänner är könskvoteringens för- och nackdelar. Medan vissa fullkomligen öser lovord över denna och ser den som en kvinnornas räddning på arbetsmarknaden menar motståndarna att det är förnedrande för alla och inte främjar talang och meriter. Men vad är könskvotering egentligen, och varför är detta ett så kontroversiellt ämne?

Vad är könskvotering?

Könskvotering är en gren som tillhör en huvudkategori som kallas

kvotering där man vill hjälpa grupper i samhället som av olika anledningar har diskriminerats när det kommer till deras hudfärg, religion eller sexualitet. I det här fallet handlar det om kön, och är ett sätt att få in kvinnor på en annars mansdominerad marknad. Man kan till exempel föreställa sig en övervägande manlig börsfirma där man behöver en ny anställd. När valet står mellan två lika kompetenta människor så tvingas chefen vid könskvotering enligt lag att välja kvinnan, då målet är att hälften av alla anställda skall vara just kvinnor. Om en kvinna vänder sig till ett rekryteringsföretag i Stockholm ska hon alltså ha exakt samma rättigheter och möjligheter att komma in på arbetsmarknaden som en man.

Kritik av könskvotering

Det finns många kritiska röster när det kommer till könskvotering och ett av de främsta argumenten är att man istället för att gå på meriter nu anställer människor efter deras kön. Vid det ovanstående scenariot förutsätter man alltså att mannen är bättre kvalificerad än kvinnan, men att hon anställs endast på grund av sitt kön. Detta är ett vanligt missförstånd som upprepas om och om igen. I själva verket handlar det om att båda har samma kvalifikationer, men att kvinnan så att säga får förtur för att balansen mellan könen skall upprätthållas. Studier har dessutom visat att det i själva verket ofta är kvinnorna som är bättre kvalificerade, men har förbisetts just därför att de är kvinnor. Med andra ord ger könskvoteringen personer med större utbildning och erfarenhet en plats som de egentligen redan förtjänat, men hindrats från att erbjudas då det diskriminerats mot kvinnor.

Resultaten så långt

Studier och forskning om huruvida könskvotering har haft en positiv eller negativ effekt på arbetsmarknaden tyder på att det över lag har varit mycket bra för Sveriges kvinnor och jämställdheten i allmänhet. Men även män har påverkats positivt. Eftersom det numera inte är lika mansdominerat inom traditionellt manliga yrken sporrar det även män att skaffa

högre kompetens, vilket är fördelaktigt för alla inblandade. Man har också konstaterat att arbetsplatser med lika många representanter av vardera kön ger en bättre atmosfär och stämning på jobbet. Vi är födda att interagera med varandra, och därför mår människan som en social varelse bäst i en miljö där alla får vara med.

Copyright Frokenbella.se 2019
Shale theme by Siteturner