Kvinnofällor

Feminism har blivit ett modeord som inte alltid används korrekt. I sociala medier används ordet flitigt och det är på så vis lätt att snabbt sprida olika budskap. Feminismen är bra för att öka jämställdheten, minska klyftorna mellan män och kvinnor samt för att rucka på de traditionella könsrollerna. Det sorgliga är att det fortfarande, i dagens moderna samhälle, finns kvinnofällor som många inte tänker på.

Utbildning är viktigt så glöm inte att anmäla dig till högskoleprovet 2020 – sista anmälningsdatum är 3 februari för vårens prov och 1 september för höstens prov. Utbildning behövs på många olika plan för att undvika att dagens kvinnor ofrivilligt hamnar i olika slags kvinnofällor. Det finns ett antal ekonomiska fällor som är lätta att hamna i.

En vanlig kvinnofälla

Även i en helt normal och sund relation finns kvinnofällor som man inte alltid tänker på. Partnern kan vara helt underbar och paret turas om med hushållets olika sysslor eller hjälps åt. Paret har också ett sparande för framtiden tillsammans, men eftersom kvinnan i det här fallet tjänar något mindre än mannen kan hon inte heller spara lika mycket. Utöver detta har mannen på grund av sitt löneläge en högre tjänstepension och kanske till och med ett eget sparande.

Båda vill att förhållandet ska vara jämlikt och att de ska dela på de gemensamma kostnaderna för maten, boendet och övriga utgifter. Kvinnan får då mindre pengar över till att lägga på sitt eget personliga sparande. Detta är inget som paret tänker på då de i deras tycke lever jämställt.

Efter ett tag får de barn och eftersom mannen tjänar mer skulle hushållet då förlora på att mannen tar den längsta föräldraledigheten, så därför tar kvinnan mammaledigt och mannen skriver över en del av sina pappadagar till henne. Hon kanske går ner i tid på arbetet efter mammaledigheten, och det är oftast hon som är hemma med sjukt barn. Men de är fortfarande jämlika eftersom de har kommit överens om att göra så här för att hushållet ska gå runt.

Sedan kommer dagen som får världen att stanna. Paret slutar att vara ett par. De går isär för att mannen träffar en ny och huset kvinnan ärvde som de via giftermål nu äger gemensamt ska delas. Kvinnan har på grund av sin lägre inkomst inte råd att köpa ut mannen, så hon får flytta ut själv medan han bor kvar med sin nya partner. Nu ska hon försörja sig själv, pensionsspara och samtidigt vara deltidsmamma. Inför sin ålders höst har hon inte hunnit få ihop lika mycket pension eller ett lika stort sparkapital som mannen, och det kan bli väldigt knapert för henne.

Vad kan göras?

Ett sätt att jämna ut detta så att det inte blir samma ekonomiska klyftor är att den som tjänar mer faktiskt betalar mer. Att paret ser till att den som tjänar minst faktiskt har ett högre sparande än den som tjänar mest, just för att säkerställa försörjningen och pensionen på äldre dagar. Att skriva ärvd egendom som personlig egendom istället för gemensam är också att skydda sina tillgångar.

Det man tror är jämlikt är inte alltid det.

Copyright Frokenbella.se 2019
Shale theme by Siteturner