Tonvikt på rytmik

En sak jag saknade under min utbildning, i både förskolan och skolan, är användningen av alla sinnen i lärandet. Som förespråkare för Gardners teori om multipla intelligenser tror jag stenhårt på att vi alla lär på olika sätt. Jag är dock väl medveten om att förskolan och skolan som system sällan tar vara på detta tankesätt, vilket enligt mig har försvårat och fortfarande gör det svårt för många. Därför vill jag passa på att slå ett extra slag för olika slags lärandemetoder, vilket åtminstone vi i förskolan är skyldiga att göra.

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Lpfö 98, rev. 10

Under lärarutbildningen hade jag den stora äran att bli inspirerad av Ann-Marie Engelholm. Det är mycket tack vare henne jag idag jobbar med rytmik och för hennes arv vidare till nästa generation. Det är Ann-Marie som med sin enorma passion för musik och rörelse, sin otroliga undervisningsförmåga och idérikedom som har sått ett frö hos mig. Ann-Maries metoder borde anammas av många fler. Hennes böcker ”Temasamlingar med tonvikt på Rytmik för förskola och lågstadium” och ”Anne-Maries rytmikrecept” borde vara obligatorisk litteratur för alla som jobbar med barn. Har ni inte råd att köpa dem, finns de att låna på de allra flesta bibliotek.


  1 Kommentar till “Tonvikt på rytmik”

  1. Trixie

    Meh?:S När jag läste pab b på uppsala universitet hade vi en hel termin med musiskt lärande – som var obligatoriskt! 80% närvaro krävdes för G.

    Fröken Bella: Låter underbart om sådana kurser är obligatoriska på Uppsala Universitet. På GU har/hade vi massor av kreativa kurser inom lärarutbildningen, dock var de allra flesta valbara.

Lämna gärna en kommentar!