Ut med det gamla…

… och in med det nya!
Som genusansvarig på min avdelning satte jag nästan i halsen när jag idag gick genom våra boklådor idag. Man kan inte arbeta genusmedvetet och försöka motverka traditionella könsmönster men ändå ha böcker som strider mot detta. Så ut med det gamla och in med det nya I say!

 

Bort med könsstereotypa prinsessor!

Och in med starka, kompetenta och kaxiga tjejer!


Lämna gärna en kommentar!