Vad sänder våra läroböcker för budskap?

Kvällen ägnar jag åt att läsa Skolverkets underlagsrapport ”En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker” av docent Britt-Marie Berge och adjunkt Göran Widding. Denna rapport är en av de litteraturkällor som används i den jämställdhetskursen jag läser för tillfället.

Forskarna använder sig av ett analysverktyg som bygger på tre övergripande frågor:

  • I vilken grad blir kvinnor, män och transpersoner i lika hög grad representerade?
  • Hur representeras kvinnor, män och transpersoner i texten?
  • Får de inta samma positioner i samhälliga verksamheter och symboliska representationer? Sagt med andra ord; gör de samma saker och värderas deras prestationer likvärdigt? Om ja; Är de lika ofta representerade? Om nej; Vilka grupper förknippas med vilka verksamheter och symboler? Finns hierarkier mellan de olika verksamheterna och symbolerna?

Resultaten av läroboksgranskningen dessa forskare representerar är slående. Till exempel används biologi- och naturkunskapsböcker av ett könsneutraltspråk, men endast en av böckerna tar upp begreppet transsexualitet. När människor bekönas i texter och bilder blir de oftast av manligt kön medan kvinnan görs till den avvikande i litteraturen. När kvinnan trots allt får förekomma i läroböckerna utgör hon inte normen, utan finns oftast med i sociala sammanhang och mycket sällan, om aldrig, som en professionell yrkesutövare.

Männen är inte bara överrepresenterade i bildmaterialet, de ”innehar den totala dominansen”, för att använda forskarnas egna ord. I många läroböcker nedvärderas kvinnor och får stå för omodern folktro, medan männen representerar modern vetenskaplighet.

Jag läser vidare och blir bara mer upprörd för varje sida. Kvinnor bedöms utifrån sitt kön, de förlöjligas i lärobokstexter, de beskrivs som offer och misstänkliggörs. Observera att dessa analyser inte är gjorda av någon bitter feminist utan av två mycket respekterade forskare som har blivit utvalda av Skolverket för att göra detta viktiga underlag.

Osynliggörandet av transpersoner i läroböckerna är skrämmande och även om många texter kan tolkas som könsneutrala finns det alltför många exempel där människor explicit ”bekönas”. Som analysen lyder har transpersoner ingen som helst prioritet i de undersökta läroböckerna.

I en av samhällsböckerna som analyserades kan vi hitta följande mening:

Ingen kan förneka att det finns grundläggande biologiska skillnader mellan könen- när det gäller sexualitet och fortplantning.

 Forskarna undrar vad HBT-forskare tänker om denna heteronormativa ”sanning”. Samma sak undrar jag med.


  4 Kommentarer till “Vad sänder våra läroböcker för budskap?”

 1. Nicco

  Det enda man kan hoppas på är att läroböckerna kommer granskas hårdare innan de tas i användning. Det finns ju absolut inget som ursäktar att det är såhär :S

  Fröken Bella: Då kommunerna/skolorna själva bestämmer vilka läroböcker som ska köpas in och användas är det mycket lite Skolverket kan göra, annat än att gå ut med en sådan här rapport. Analysen är gjord 2006, vilket är skrämmande i sig.

 2. Freja

  Det är fan i mig skandal! Min dotter (11 år) brukar protestera när hon ser sånt här. Till exempel tittade de på TV program för att träna Engelska där tjejerna shoppade ”because girls loves to shop…”.

  Fröken Bella: Visst är det skandal. Vi måste börja uppmärksamma det här, eftersom ingen annan gör det.

  Va modigt av din dotter att våga protestera!

 3. Zäta

  Bra skrivet och uppmärksammat! Galet att det ser ut så, men inte så förvånande.

  En minigrej bara, det heter ”transsexualism”, inte ”transsexualitet” — för att skilja könsidentitet från sexuell läggning :)

  Fröken Bella: Tack! Jag reagerade också på begreppet ”transsexualism” som förövrigt aldrig förklarar i texten.

 4. Moa

  Ta en kik i Psykologins grunder av Lars Karlsson. Skrämmande dåligt.

Lämna gärna en kommentar!