Faran med feminism

Grundtanken med feminism är att kvinnor skall ha lika rättigheter som män. Även om kvinnor ända sedan antiken har kämpat för att göra sina röster hörda var det framför allt på 1900-talet som detta utvecklades till en regelrätt, världsomfattande politisk rörelse som resulterade i att många länder införde kvinnlig rösträtt, gav kvinnor en röst i samhället och bättre löner. Senare har även könskvotering införts i många länder och även om det fortfarande finns många orättvisor så har västvärldens kvinnor det relativt sett bättre än någonsin.

Enligt professor Per Johansson vid Uppsala universitet finns det dock faror med feminismen som han presenterar i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Johansson menar att kvinnor genom att vara feminister ibland sätter sig i en onödigt underordnad roll och menar att detta ger feminismen en förtryckande egenskap trots att föresatsen är den motsatta. Som ett exempel tar han faktumet att kvinnor i regel lever längre och är friskare än män, liksom att de är mindre involverade i våld, trots hur frågan ofta presenteras. Johanssons varning är alltså att man inte skall ta för givet att kvinnan är underordnad, vilket ofta framstår vara fallet i feministiska skrifter och uttalanden.

Copyright Frokenbella.se 2021
Shale theme by Siteturner
shale