Vad är feminazism?

Feminazism är ett uttryck som myntades av den amerikanske radioprofilen Rush Limbaugh på slutet av 1980-talet och som kommit att ge uttryck för en form av antifeminism. Enligt denna konservativa tankegång är feminazismen en form av manshatande extremism som inte egentligen handlar om lika rättigheter utan om kvinnors övertagande av världsmakten.

Precis som det länge har funnits kvinnor och män som kämpat för lika rättigheter har det också funnits mer eller mindre extrema motreaktioner till detta. Man kan jämföra det med konflikter mellan rasister och antirasister eller varför inte den ständiga politiska polariseringen mellan höger och vänster. Genom att ge uttryck för denna anti-feminism menade Limbaugh med sin feminazism kvinnor som inte vill ha rättigheter till abort utan i själva verket vill göra så många aborter som möjligt.

Inte helt oväntat har det kommit en hel del reaktioner mot radiopratarens kommentarer och det har bland annat påpekats att han själv står för ideal som man propsade för i Hitlers Tyskland, vilket i så fall skulle göra att han kritiserar feminister för något han själv representerar.

Vad man än tycker om Limbaughs åsikter så är diskussioner alltid välkomna, hur svårt det än kan vara att acceptera ibland!

Copyright Frokenbella.se 2021
Shale theme by Siteturner
shale