Feminism och genusvetenskap

Genusvetenskap lyfter fram kunskap om hur kön formas av omgivningen. Genusvetenskapen analyserar hur manligt och kvinnligt konstrueras av samhällets förväntningar och krav.

Ordet genus betyder socialt kön och används för att se vad som formar manligt och kvinnligt beteende. Redan som barn behandlas pojkar och flickor annorlunda. Flickor får beröm för att de är söta i sina rosa klänningar medan pojkar uppmuntras att vara tuffa och ta för sig. Ett födelsedagskalas för en pojke har ofta ett aktivt tema med tuffa lekar medan flickor uppmuntras att vara försiktiga med sina fina klänningar. För att undvika ett alltför könsstereotypt barnkalas är det därför viktigt att tänka till. Välj gärna neutrala färger och teman på kalaset. På Barnkalaset.se hittar du allt för ett lyckat barnkalas.

Vad studeras inom genusvetenskapen?

Genusvetenskapen studerar vilken betydelse genus har i människors liv. Bland annat belyses maktrelationer i förhållande till kön. Även andra faktorer som klass, sexualitet och ålder studeras för att förstå sambandet mellan makt och genus. Genusvetenskap är även ett samlingsnamn för flera forskningsinriktningar:

  • Kvinnlighet
  • Maskulinitet
  • Intersektionalitet
  • Queer
  • Jämställdhet

Frågor inom genusforskning

Exempel på frågor som studeras inom genusforskningen är bland annat hur kvinnor och mäns liv påverkas av politiska beslut. Den handlar också om hur kvinnor och mäns livsvillkor ser ut i olika länder och om män och kvinnor är lika inför lagen. Genusvetenskapen forskar även om livsvillkoren för de personer som inte identifierar sig som man eller kvinna.

Forskningsfältet inom genusvetenskapen är med andra ord mycket brett och har sin grund i många års feministisk forskning. Den är även tvärvetenskaplig och spänner över andra ämnesområden som bland annat historia, statsvetenskap och juridik. Genusvetenskapen har ett kritiskt perspektiv och lyfter fram hur könet har stor betydelse i sammanhang där det tidigare har varit osynligt. Det kan handla om hur förskolepersonal omedvetet behandlar pojkar och flickor annorlunda. Det kan också handla om hur marknadsföringen av teknikutbildningar utformas på ett sätt som tilltalar män mer än kvinnor.

Jämställdhet är en central fråga inom genusforskningen och belyser t.ex löneskillnader mellan män och kvinnor samt flickors möjligheter till utbildning över hela världen. Frågan om hur biståndspengar fördelas mellan män och kvinnor och om tillgången till preventivmedel är andra viktiga frågor för genusvetenskapen.

Intersektionalitet inom genusvetenskapen

Intersektionalitet innebär att flera sociala identiteter överlappar varandra. Intersektionalitet beskriver hur makt och ojämlikhet sammanflätas med olika sociala identiteter. De sociala identiteterna består av genus, sexualitet, ålder, klass, funktionsvariation och etnicitet. Studier inom intersektionalitet visar hur olika sociala identiteter samverkar och påverkar maktrelationer i samhället. Med det intersektionella synsättet ses exempelvis kvinnor aldrig enbart som kvinnor utan även etnicitet, ålder, sexualitet o.s.v. måste vägas in. Människors identitet och villkor formas därför inte bara utifrån kön utan även utifrån vilken socialgrupp de tillhör eller vilken sexuell läggning de har.

Alla människor formas utifrån det sammanhang de växer upp i. Genusvetenskapen vill göra sammanhangen tydliga för att undvika förtryck och diskriminering.

Copyright Frokenbella.se 2021
Shale theme by Siteturner
shale