Kvinnliga rättigheter behöver ständigt försvaras

Även om kampen för kvinnors rättigheter har vunnit många segrar finns det fortfarande mycket kvar att kämpa för. Bland annat handlar den fortsatta kampen om att bekämpa en tillbakagång gällande jämställdhet mellan könen eftersom det finns de som tycker att kvinnor har fått ta för mycket plats i samhället.

När barnen kommer brukar jämställdheten minska eftersom kvinnor fortfarande är de som tar ut den största delen av föräldraledigheten. Här gäller det med andra ord att tänka om och låta pappan vara hemma mer med barnen. Även pappor brukar uppskatta promenader och joggingrundor. Genom att köpa en barnvagn i hög kvalitet hos Britax eller en joggingvagn för sköna löparrundor blir föräldraledigheten en härlig tid med långa promenader och löprundor.

Ständig kamp för att bibehålla rättigheter

Runt om i världen tjänar fortfarande kvinnor ofta mindre än en man trots att hon utför samma typ av arbete. Även i Sverige pågår fortfarande kampen om lika lön för kvinnor och män. Tyvärr har andelen män som kallar sig feminister minskat vilket kan göra det svårare att få gehör för jämställdhet mellan könen. Därför är det nu extra viktigt att kvinnliga feminister arbetar hårt för att bibehålla och öka jämställdheten i samhället.

Att arbeta för ökad jämställdhet mellan könen kan ske på många olika sätt. Exempelvis anordnas det feministisk filmfestival för att visa filmer som regisseras av kvinnor. Skälet till att det behövs en feministisk filmfestival är för att männen är i klar majoritet som filmregissörer.

Svåra förhållanden för flickor i världen

Sverige hör till ett av de länder som har kommit långt med jämställdhet mellan könen men runt om i världen ser det inte lika bra ut. I många länder får flickor ingen eller en kort utbildning och i vissa kulturer gifts flickor bort när de fortfarande är barn. I en del kulturer anses flickor vara mindre värda än pojkar och flickfoster aborteras därför bort vilket har lett till ett mansöverskott i vissa länder.

Hårt klimat på nätet

Debattklimatet på sociala medier kan ibland vara hårt och därför är det viktigt att omge sig med rätt människor och hitta inspiration. Det är bra att ha förebilder som ger kraft och mod i jobbiga situationer med hat och hot på nätet. Det är viktigt att feministerna på nätet inte tystnar utan istället stöttar varandra. Kom ihåg att alltid polisanmäla hat och hot eftersom det är ett brott.

Kampen mot ett jämställt samhälle fortsätter och de framsteg som har gjorts i Sverige de senaste hundra åren är mycket bra men kan tyvärr inte tas för givna. Varje generation kvinnor måste fortsätta att hävda sin rätt och kvinnor över hela världen behöver få större rättigheter till utbildning och samma möjligheter som män.

Copyright Frokenbella.se 2021
Shale theme by Siteturner
shale