Föräldraledighet – en feministisk fråga

Historiskt sett har kvinnor i arbetslivet varit långt ifrån en självklarhet. Istället har kvinnans roll varit i hemmet, där de har tagit hand om barn och hushåll. I dagens samhälle är hemmafrun numera sällsynt, vilket till stor del beror på de tjänster som samhället erbjuder i form av förskola och fritids, som möjliggör att båda föräldrarna arbetar. På en punkt kvarstår dock ojämlikheten mellan män och kvinnor, och det gäller föräldraledigheten. Kvinnor tar fortfarande ut fler dagars ledighet än män för att ta hand om barn efter födseln, och därför har föräldraledigheten blivit en feministisk fråga.

Det är på grund av detta som förslag har kommit från bland annat regeringen om att öronmärka ett visst antal dagar av föräldraledigheten för fäderna, så kallade ”pappamånader”. I dagsläget är tre månader reserverade för vardera förälder, men det har kommit förslag om att detta ska utökas till fem månader. Som det ser ut i dagsläget verkar dock papporna ta ut allt mer ledighet ändå, utan att det är bestämt i lagen, även om siffran fortfarande är ojämställd: papporna tar ut i snitt 27,9 procent av föräldraledigheten.

För att familjer på bästa sätt ska kunna planera sin föräldraledighet så att den både blir fördelaktig för familjens ekonomi och så jämlik som möjligt mellan föräldrarna, är det viktigt att veta så tidigt som möjligt om man är gravid. Därför är det alltid bra att ha ett graviditetstest hemma, så att man kan göra ett vid misstanke om att man blivit gravid. Självklart måste testet kompletteras med läkarkontroller för att vara helt säker, men ju tidigare man får veta, desto tidigare kan man börja planera.

Copyright Frokenbella.se 2021
Shale theme by Siteturner
shale