Feminism inom arbetslivet

Feminism, att alla har samma värde, samma rättigheter och så vidare, är ett ämne som det talas mycket om. Det kan dock vara svårt att gå till botten med vad det är

som gör att vissa anser att en arbetsplats inte är feministisk eller att det finns dem på arbetsplatsen som är bakåtsträvande och så vidare. Det kan ta tid innan man

har fått en arbetsplats jämställd, och dessvärre är det flest kvinnor som kämpar för det här i början. Så det man kan göra som del av ett arbetsteam är att man helt enkelt pratar om feminism, gör undersökningar (anonyma sådana) och kanske hyr in någon som är utbildad inom området och som därmed kan hjälpa en. I det här inlägget kommer det några tips på vad man kan göra för att åtminstone inte vara en bakåtsträvare själv.

Sstötta varandra

Först och främst så är det otroligt viktigt att kvinnor stöttar varandra. Nästa steg är att både män och kvinnor ska stötta varandra såklart. I en drömvärld är det redan så, men dessvärre är det inte alltid så verkligheten ser ut. Man kanske måste prata om hur man vill bli stöttad och hur man kan stötta andra. Det är inte alltid som alla känner att de behöver samma saker för att nå sina mål.

Jobba med starka kvinnor

Om man jobbar på ett co-workingställe så kan man se till att det finns event och andra åtgärder som gör att man utvecklar och stärker kvinnor. Man kan hyra in personal som hjälper en från https://theplace.se/ om man inte behöver någon permanent. Det är

väldigt bra och effektivt samtidigt som man inte behöver binda upp sig med en lång anställning eller liknande.

Våga tala om saken

Det är många kvinnor som inte känner sig bekväma i sin arbetsroll så att de skulle kunna prata öppet om hur de upplever att de blir behandlade på arbetsplatsen. Man måste därför se till att det finns en trygg miljö där man kan tala öppet om saker och ting. Kanske finns det en manlig kollega, eller chef, som får en att inte må bra. Det är i vissa fall så att männen inte ens vet om att de påverkar kvinnor negativt, och då kan det också vara svårt som kvinna att nå fram till dem. Det är bra om man som chef därför ser till att det finns marknadsundersökningar som gör det möjligt för alla att svara anonymt om hur de upplever stämningen på arbetsplatsen. Sedan får man helt enkelt agera utifrån det. Om det är så att man själv som chef har fått kritik så kan det vara klokt att ta in en utomstående som kan hjälpa till att lösa situationen.

Copyright Frokenbella.se 2024
Shale theme by Siteturner
shale