En kurs i genus?

Feminism – lika värde och rättigheter för kvinnor. Så långt är man överens om definitionen av feminism, men feminismen har många olika inriktningar och värderingar även om grundtanken är densamma. Sedan början av 1900-talet då ordet feminism första gången myntades har rörelsen växt sig starkare och starkare och gett kvinnor möjligheter de bara kunnat drömma om tidigare.

Kön – en social konstruktion

I slutet av 1960-talet kom begreppet feminism att bli allt starkare och de ojämlika villkor som så länge fått råda ifrågasattes starkt av kvinnor, men det fanns även män som kämpade för att kvinnor skulle räknas som en egen, autonom individ, fri från mannens kontroll. Under den här tiden inom feminismen kom också könet att ses som en social konstruktion, d.v.s att samhället formade och cementerade könsroller. En man var mallen och ansågs vara en fullständig människa medan kvinnan sågs som en ofullständig varelse i behov av mannens godkännande och skulle godtyckligt rätta sig efter de förväntningar samhället hade på henne. Man ansåg att både män och kvinnor upprätthöll könsroller och därav blev förändring svår att genomföra utan att gå in och fullständigt riva ner alla roller som tilldelades främst kvinnan men också mannen.

I dag finns fortfarande uppfattningen inom vissa grenar av feminismen att könet är en social konstruktion och omöjliggör en naturlig utveckling där kvinnan tillåts upptäcka alla delar av sig själv. Inom andra delar av feminismen förkastas den här teorin men i stort sätt är den rådande inom de flesta olika grenar av feminismen. Det pågår ett ständigt arbete att uppmärksamma beteenden skapade utifrån ett patriarkalt samhälle.

Kurs eller utbildning

Det går att läsa om feminismens historia, olika synsätt inom feminismen och genus på de flesta högskolor och universitet i dag. Oavsett om du vill läsa en enstaka kurs eller så småningom djupdyka i genusforskning finns studier inom det här området tillgängligt på i stort sett alla lärosäten i Sverige. Det finns möjlighet till yrken där du får använda dig av din kompetens efter avslutad kurs eller utbildning och det bedrivs även forskning relevant i dag och för framtiden. Om du går i tankarna att börja studera eller redan har kommit in på en kurs eller utbildning är det bara att börja söka bland begagnad kurslitteratur och ta del av lärorik och intressant information.

Om du inte är intresserad av att arbeta med exempelvis genusfrågor är en kurs väl värd att läsa ändå, för personlig utveckling och en ökad förståelse för kvinnors livssituation genom tiderna och i dag. Det är en ögonöppnare för de orättvisor som fortfarande råder i världen och med ett par genusglasögon på dig genomskådar du snabbare de olika roller som tilldelas främst kvinnor men också män. För din egen del kanske du blir medveten om att du har förväntningar på dig utifrån ditt kön och möjligtvis att du även hjälper till att upprätthålla osunda värderingar och trötta könsroller.

Copyright Frokenbella.se 2021
Shale theme by Siteturner
shale