Feministiska tidskrifter då och nu

Ända sedan feminismens gryning har det funnits tidskrifter som inriktat sig på just denna rörelse. Under de tidigaste dagarna var det artiklar och lösblad som cirkulerade där kvinnor krävde sina rättigheter, bjöd in till möten och uppmanade till demonstrationer. Det skrivna ordet har alltid varit viktigt och även för dagens feminister är det just genom att skriva som man kan få fram sitt budskap.

I Sverige finns det ett antal feministiska tidskrifter och bland de tidigaste var Dagny som cirkulerade under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Här betonade man hur viktigt det var att kvinnor skulle erkännas som fullvärdiga medborgare samtidigt som man erkände att medborgarskap också innebar många ansvar. Rätt skulle vara rätt!

Tidningen Hertha är Dagnys arvinge och den började tryckas år 1914. Efter det fanns den tillhanda under hela 1900-talet men efter millennieskiftet kommer den framför allt ut digitalt men prenumeranter får två exemplar i brevlådan varje år. Man stoltserar med att vara världens äldsta feministiska tidskrift och det är minsann ingen dålig bedrift.

Copyright Frokenbella.se 2021
Shale theme by Siteturner
shale