Fredrika Bremer förbundet

För den som är intresserad av feministiska frågor så finns det ett förbund som är uppkallat efter Fredrika Bremer! som man både kan bli medlem i liksom följa genom deras hemsida på internet. Det är en gammal förening som varit med från början, och genom artiklar, bloggar, möten och tidskrifter ger man uppmärksamhet åt jämlikhetsfrågor, feminismens vikt för samhället liksom dess ständigt skiftande aktivism. Man informerar om föreläsningar, nya böcker liksom nya bidrag och stipendier som ges till dem som sysslar med genusvetenskap och feministiska frågor.

Detta förbund grundades så tidigt som år 1884 och från dag ett var dess huvudmål att ge kvinnor samma rättigheter som män. Man lade stor vikt vid klasskillnader och utbildning och gjorde vad man kunde för att mindre priviligierade flickor skulle få gå i skola. Redan från början var man noga med att även välkomna män till förbundet eftersom feminismen alltid egentligen handlat om jämlikhet på alla nivåer och inget annat.

Copyright Frokenbella.se 2021
Shale theme by Siteturner
shale