Feminister kan också vara fåfänga!

Det behöver inte alls vara så att bara för att man är feminist så rakar man sig inte under armarna, på benen, bryr sig om hur man klär sig eller gillar att fixa sig. Feminism handlar om något helt annat men många i samhället, särskilt män, har problem med att förstå det här. Feminism är en ideologi som säger att män och kvinnor har samma värde och rätt till samma förutsättningar i livet. Från en feminist till en annan kommer i det här inlägget tips på vad man kan göra för att unna sig själv något. Kampen om ett rättvist samhälle är tungt och jobbigt, därför kan det vara bra om man sköter om sig själv lite extra ibland.

Fixa håret och bli lite ompysslad

Det är alltid härligt att fixa till sig i håret. Det är något som inte behöver kosta mycket, men det kan göra så att det känns som en stor skillnad. Man kan enkelt shoppa hem egna produkter online från Nordichair.com, eller så kan man gå till en frisör och bli riktigt ompysslad. Bara för att man är feminist behöver inte håret se ut som Svinto.

Åk iväg med tjejkompisarna på spa

Egentid med dina bästa vänner är som balsam för själen. Åk iväg tillsammans och blir riktigt bortskämda på ett spa. Man behöver inte betala särskilt mycket om man åker när det är lågsäsong. Dock kan det ju kosta lite mer om man vill beställa några behandlingar. Annars är det bara att man packar ner några flaskor bubbel och sedan stänger av mobilen för en helg. Det är inte svårare än så. Ge detta som förslag till dina vänner och du kommer se att det är en idé som uppskattas av alla!

Unna dig själv en spa-behandling

Det kanske är en massage eller ansiktsbehandling som du skulle behöva just nu. Så varför inte unna dig en sådan? Det är viktigt med beröring för många anledningar. Bland annat så ökar det hormonet som gör att vi känner oss glada, samtidigt så gör det att blodcirkulationen ökar. Det här är även bra om det är så att man känner sig stressad i och med att man ständigt måste försvara sina rättigheter, och en massage eller behandling kan ge avslappning för en stund. Under den tiden som du faktiskt slappnar av så kan din kropp få tid att återhämta sig.

Träna om det får dig att må bra

Nästan alla mår bra av att träna och röra på sig. Dock kan det skilja väldigt mycket när det kommer till vilken sorts träning som man gillar. Det finns många hälsofördelar med att man tränar regelbundet och detta är något som alla borde göra oavsett kön.

Könskvotering

Ett ämne som ofta blossar upp i såväl politiska debatter som över middagsbordet med släkt och vänner är könskvoteringens för- och nackdelar. Medan vissa fullkomligen öser lovord över denna och ser den som en kvinnornas räddning på arbetsmarknaden menar motståndarna att det är förnedrande för alla och inte främjar talang och meriter. Men vad är könskvotering egentligen, och varför är detta ett så kontroversiellt ämne?

Vad är könskvotering?

Könskvotering är en gren som tillhör en huvudkategori som kallas

kvotering där man vill hjälpa grupper i samhället som av olika anledningar har diskriminerats när det kommer till deras hudfärg, religion eller sexualitet. I det här fallet handlar det om kön, och är ett sätt att få in kvinnor på en annars mansdominerad marknad. Man kan till exempel föreställa sig en övervägande manlig börsfirma där man behöver en ny anställd. När valet står mellan två lika kompetenta människor så tvingas chefen vid könskvotering enligt lag att välja kvinnan, då målet är att hälften av alla anställda skall vara just kvinnor. Om en kvinna vänder sig till ett rekryteringsföretag i Stockholm ska hon alltså ha exakt samma rättigheter och möjligheter att komma in på arbetsmarknaden som en man.

Kritik av könskvotering

Det finns många kritiska röster när det kommer till könskvotering och ett av de främsta argumenten är att man istället för att gå på meriter nu anställer människor efter deras kön. Vid det ovanstående scenariot förutsätter man alltså att mannen är bättre kvalificerad än kvinnan, men att hon anställs endast på grund av sitt kön. Detta är ett vanligt missförstånd som upprepas om och om igen. I själva verket handlar det om att båda har samma kvalifikationer, men att kvinnan så att säga får förtur för att balansen mellan könen skall upprätthållas. Studier har dessutom visat att det i själva verket ofta är kvinnorna som är bättre kvalificerade, men har förbisetts just därför att de är kvinnor. Med andra ord ger könskvoteringen personer med större utbildning och erfarenhet en plats som de egentligen redan förtjänat, men hindrats från att erbjudas då det diskriminerats mot kvinnor.

Resultaten så långt

 

Studier och forskning om huruvida könskvotering har haft en positiv eller negativ effekt på arbetsmarknaden tyder på att det över lag har varit mycket bra för Sveriges kvinnor och jämställdheten i allmänhet. Men även män har påverkats positivt. Eftersom det numera inte är lika mansdominerat inom traditionellt manliga yrken sporrar det även män att skaffa

högre kompetens, vilket är fördelaktigt för alla inblandade. Man har också konstaterat att arbetsplatser med lika många representanter av vardera kön ger en bättre atmosfär och stämning på jobbet. Vi är födda att interagera med varandra, och därför mår människan som en social varelse bäst i en miljö där alla får vara med.

Föräldraledighet – en feministisk fråga

Historiskt sett har kvinnor i arbetslivet varit långt ifrån en självklarhet. Istället har kvinnans roll varit i hemmet, där de har tagit hand om barn och hushåll. I dagens samhälle är hemmafrun numera sällsynt, vilket till stor del beror på de tjänster som samhället erbjuder i form av förskola och fritids, som möjliggör att båda föräldrarna arbetar. På en punkt kvarstår dock ojämlikheten mellan män och kvinnor, och det gäller föräldraledigheten. Kvinnor tar fortfarande ut fler dagars ledighet än män för att ta hand om barn efter födseln, och därför har föräldraledigheten blivit en feministisk fråga.

Det är på grund av detta som förslag har kommit från bland annat regeringen om att öronmärka ett visst antal dagar av föräldraledigheten för fäderna, så kallade ”pappamånader”. I dagsläget är tre månader reserverade för vardera förälder, men det har kommit förslag om att detta ska utökas till fem månader. Som det ser ut i dagsläget verkar dock papporna ta ut allt mer ledighet ändå, utan att det är bestämt i lagen, även om siffran fortfarande är ojämställd: papporna tar ut i snitt 27,9 procent av föräldraledigheten.

För att familjer på bästa sätt ska kunna planera sin föräldraledighet så att den både blir fördelaktig för familjens ekonomi och så jämlik som möjligt mellan föräldrarna, är det viktigt att veta så tidigt som möjligt om man är gravid. Därför är det alltid bra att ha ett graviditetstest hemma, så att man kan göra ett vid misstanke om att man blivit gravid. Självklart måste testet kompletteras med läkarkontroller för att vara helt säker, men ju tidigare man får veta, desto tidigare kan man börja planera.

Feminismens syn på utseende

Feminismen är en ideologi som i grunden går ut på att kvinnor ska uppnå samma rättigheter som män – politiskt, ekonomiskt och arbetsrättsligt. I detta ingår också att kvinnor ska känna fullständig frihet att klä sig, sminka sig och se ut som de vill, och inte behöva anpassa sig efter den manliga blicken eller de skönhetsideal som presenteras i media (som ju är utformade för att behaga just den manliga blicken).

Detta medför dock något av en paradox, som feminister inte är helt eniga om. Vissa menar att kvinnor bör motsätta sig skönhetsidealen genom att inte sminka sig, inte raka sig och undvika att bära klänningar och andra traditionellt ”feminina” plagg. Tanken bakom detta är att göra revolt mot idealen, och inte klä sig eller fixa sig för att ”behaga” män.

Å andra sidan betyder detta att man går från en viss uppsättning krav på kvinnors utseende (glansigt hår, sminkad, rakad, kjolar och höga klackar) till en annan uppsättning krav (osminkad, orakad, byxor, låga skor). Kontentan blir i båda fallen att kvinnor inte är fria att själva välja hur de vill se ut.

De flesta feminister skulle dock sannolikt hålla med om att målet är att kvinnor inte ska känna sig tvungna att följa något ideal överhuvudtaget, utan klä sig i byxor, kjol eller klänning som de vill, sminka sig så mycket eller lite de vill och raka de delar av kroppen de vill – huvudsaken är att de trivs med sig själva. Feminister skulle därför inte motsätta sig att man exempelvis utför en behandling för att ta bort åderbråck för att känna sig mer bekväm med att visa sina ben. Du kan läsa mer om hur behandlingen går till genom att klicka här. Självklart finns alltid undantag; extrema feminister som skyr varje anpassning som kvinnor gör för att ”förbättra” sitt utseende, eftersom det antas vara för den manliga blicken. Så länge man gör det för att själv må bättre över sitt utseende finns det dock ingenting i den feministiska ideologin som vänder sig emot det.

Feministiska tidskrifter då och nu

Ända sedan feminismens gryning har det funnits tidskrifter som inriktat sig på just denna rörelse. Under de tidigaste dagarna var det artiklar och lösblad som cirkulerade där kvinnor krävde sina rättigheter, bjöd in till möten och uppmanade till demonstrationer. Det skrivna ordet har alltid varit viktigt och även för dagens feminister är det just genom att skriva som man kan få fram sitt budskap.

I Sverige finns det ett antal feministiska tidskrifter och bland de tidigaste var Dagny som cirkulerade under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Här betonade man hur viktigt det var att kvinnor skulle erkännas som fullvärdiga medborgare samtidigt som man erkände att medborgarskap också innebar många ansvar. Rätt skulle vara rätt!

Tidningen Hertha är Dagnys arvinge och den började tryckas år 1914. Efter det fanns den tillhanda under hela 1900-talet men efter millennieskiftet kommer den framför allt ut digitalt men prenumeranter får två exemplar i brevlådan varje år. Man stoltserar med att vara världens äldsta feministiska tidskrift och det är minsann ingen dålig bedrift.

Fredrika Bremer förbundet

För den som är intresserad av feministiska frågor så finns det ett förbund som är uppkallat efter Fredrika Bremer! som man både kan bli medlem i liksom följa genom deras hemsida på internet. Det är en gammal förening som varit med från början, och genom artiklar, bloggar, möten och tidskrifter ger man uppmärksamhet åt jämlikhetsfrågor, feminismens vikt för samhället liksom dess ständigt skiftande aktivism. Man informerar om föreläsningar, nya böcker liksom nya bidrag och stipendier som ges till dem som sysslar med genusvetenskap och feministiska frågor.

Detta förbund grundades så tidigt som år 1884 och från dag ett var dess huvudmål att ge kvinnor samma rättigheter som män. Man lade stor vikt vid klasskillnader och utbildning och gjorde vad man kunde för att mindre priviligierade flickor skulle få gå i skola. Redan från början var man noga med att även välkomna män till förbundet eftersom feminismen alltid egentligen handlat om jämlikhet på alla nivåer och inget annat.

Vad är feminazism?

Feminazism är ett uttryck som myntades av den amerikanske radioprofilen Rush Limbaugh på slutet av 1980-talet och som kommit att ge uttryck för en form av antifeminism. Enligt denna konservativa tankegång är feminazismen en form av manshatande extremism som inte egentligen handlar om lika rättigheter utan om kvinnors övertagande av världsmakten.

Precis som det länge har funnits kvinnor och män som kämpat för lika rättigheter har det också funnits mer eller mindre extrema motreaktioner till detta. Man kan jämföra det med konflikter mellan rasister och antirasister eller varför inte den ständiga politiska polariseringen mellan höger och vänster. Genom att ge uttryck för denna anti-feminism menade Limbaugh med sin feminazism kvinnor som inte vill ha rättigheter till abort utan i själva verket vill göra så många aborter som möjligt.

Inte helt oväntat har det kommit en hel del reaktioner mot radiopratarens kommentarer och det har bland annat påpekats att han själv står för ideal som man propsade för i Hitlers Tyskland, vilket i så fall skulle göra att han kritiserar feminister för något han själv representerar.

Vad man än tycker om Limbaughs åsikter så är diskussioner alltid välkomna, hur svårt det än kan vara att acceptera ibland!

Faran med feminism

Grundtanken med feminism är att kvinnor skall ha lika rättigheter som män. Även om kvinnor ända sedan antiken har kämpat för att göra sina röster hörda var det framför allt på 1900-talet som detta utvecklades till en regelrätt, världsomfattande politisk rörelse som resulterade i att många länder införde kvinnlig rösträtt, gav kvinnor en röst i samhället och bättre löner. Senare har även könskvotering införts i många länder och även om det fortfarande finns många orättvisor så har västvärldens kvinnor det relativt sett bättre än någonsin.

Enligt professor Per Johansson vid Uppsala universitet finns det dock faror med feminismen som han presenterar i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Johansson menar att kvinnor genom att vara feminister ibland sätter sig i en onödigt underordnad roll och menar att detta ger feminismen en förtryckande egenskap trots att föresatsen är den motsatta. Som ett exempel tar han faktumet att kvinnor i regel lever längre och är friskare än män, liksom att de är mindre involverade i våld, trots hur frågan ofta presenteras. Johanssons varning är alltså att man inte skall ta för givet att kvinnan är underordnad, vilket ofta framstår vara fallet i feministiska skrifter och uttalanden.

Grunge och feminism

När grungevågen kom på 1990–talet var det inte bara en ny musiktrend utan en hel livsstil och attityd som fick ett uppsving bland både yngre och äldre generationer. Efter 80-talets hårspray och ytliga partycentrerade pudelrocksgrupper som Mötley Crew, Bon Jovi och King Kobra, där allt handlade om tjejer, droger och sex så kom nu en antireaktion i och med ikoniska grupper som Nirvana, Pearl Jam och Stone Temple Pilots. I stället för att sjunga ”hon är min körsbärspaj”, handlade nu texterna om samhällsfrågor som mobbing, rasism, ätstörningar och inte minst feminism.

Detta återspeglades också i de ”nya” rockstjärnornas utseenden. Borta var de vilt tuperade hårstriporna, de solariebruna armarna, kajalmålade ögonen och rosa läppstiften och nu ersattes de av rutiga skogshuggarskjortor, fritt växande hår och bleka uppsyner. Kurt Cobain må ha haft sina demoner och drogproblem men samtidigt talade han öppet om hur kvinnor behandlades illa av sin omgivning, hur löner borde vara lika och hur en fri värld måste ge lika rättigheter åt alla.

Enligt tidningen The Guardian utgjorde grungevågen ett nytt ideal där män och kvinnor förvisso var arga och anti etablissemangorienterade men på ett snällare och mindre kaxigt sätt. På engelska kallade man detta för ”New man” och sångare som Eddie Vedder fick stå för denna cyniska men också samhällsmedvetna rockstjärna. En riktig karl var inte längre den som hade störst muskler utan den som lugnt och sansat kunde framföra ett intellektuellt argument om varför kvinnors rättigheter var så viktiga.

Tyvärr för feminismen varade denna våg inte länge; efter bara några år ersattes den av spacklade popsångerskor och rockkillar som stod och juckade mot sina mikrofonställ. Det betyder inte att grungen är glömd och än idag är det många som fortfarande lyssnar på denna musikstil och känner kraften i de arga men viktiga texterna.

Feminismen i det gamla Grekland

När man tänker på antikens Grekland och kvinnors roll i denna värld är det ofta man associerar till förtryckta athenskor som satt inlåsta på övervåningarna om det inte fanns en manlig släkting att ta dem utanför huset. Faktum är att de muslimska burkor som det diskuteras så mycket om i våra dagar kom ifrån det antika Athen, där gifta, respektabla kvinnor förväntades täcka sig från topp till tå när de befann sig på allmän plats. Detta kan man se i religiösa ikoner av jungfru Maria och andra kvinnliga helgon där de bär romerska och grekiska tygdräkter där varenda centimeter av kroppen, utom ansiktet, var totalt täckt.

Det betyder dock inte att de gamla grekerna inte diskuterade kvinnors rättigheter under antiken och det finns många exempel på gudinnor som hade total frihet och självständighet, vanliga dödliga kvinnor som både hyllades och beundrades för sin utbildning och intelligens liksom pjäser som handlade om kvinnor makt över männen. Det kanske mest kända exemplet är Aristofanes komedi Lysistrate som handlar om hur kvinnor från Greklands alla stadsstater går samman för att få slut på männens eviga krigande. Genom att ingå en pakt där de vägrar sina män tillgång till sovrummet lyckas dessa kvinnor äntligen få stopp på allt elände.

Det fanns också många gudinnor som stod för den kvinnliga styrkan och intellektet, inte minst Athena. Hon var en jungfrugudinna som oftast avbildades i militär utstyrsel och som var den intelligentaste av alla. Tack vare henne lärde sig människan alla hantverk och det strategiska tänkandet och även om hon avbildades som en krigsgudinna var det i själva verket själens styrka och freden som hon representerade. En annan populär jungfrugudinna var Artemis, som levde fri i naturen med vilda djur och som beskyddade barn och unga kvinnor. Henne fick man akta sig för om man var karl och tog sig för stora friheter – när Artemis ilsknade till var hon inte att leka med.

Afrodite var kärlekens gudinna och hon var förvisso gift med den fulaste av alla gudar, smeden Hefaiston, men samtidigt hade hon ständiga kärleksaffärer med Olympens och jordens alla karlar. Hennes favorit var machoguden Ares men det var alltid på hennes egna villkor. Trots att hon var så promiskuös ansågs hon aldrig vara en slampa, utan dyrkades av alla och hedrades på alla sätt och vis.

Copyright Frokenbella.se 2021
Shale theme by Siteturner
shale